Historien om Sofus

Sofus Døgndata er en it-virksomhet, som ble grunnlagt i 2009. Sofus tilbyr brukervennlige it-systemer til fosterfamilier, dag- og døgninstitusjoner og kommuner som har det til felles, at de kan håndtere alt det skriftlige arbeidet som gjøres, og samtidig dokumentere innsats og effekt. De første små skrittene mot det som skulle ende med å være Sofus Døgndata, ble allerede tatt i 2002. Grundleggeren Henrik Ernst, som dengangen var leder på en barneverninstitusjon i Aarhus, ville ta et oppgjør med håndskrevne rapporter i uoversiktelige ringpermer, og i stedet implementere digitale løsninger. Fra da av jobbet Henrik og Klaus med forskjellige idéer til, og utvikling av, digitale løsninger til barneverninstitusjoner. Kjerneverdiene var fastlagt: Troverdighet og hjelpsomhet skulle være i høysetet. I tillegg skulle programmene være basert på erfaring fra fagfolk.
Mye har skjedd siden Sofus blev grunnlagt i 2009. Og selvom vi i Sofus Døgndata løpende jobber med å optimere programmene våre, er vi også på konstant utkikk etter nye muligheter på det sosialfaglige område.
Læs hele historien om Sofus

Verdiene våre

Hvorfor

Vi hjelper sosialarbeidere med å gi sårbare barn, unge og voksne et bedre liv

Hvordan

Med enkle og oversiktlige programmer hjelper vi fagfolk med verktøy, som gir mening i en profesjonell sammenheng

Hva

Vi lager digitale løsninger som håndterer alt skrivearbeid, både dokumentasjonshåndtering og effektmåling